• The project POIR.01.01.01-00-0814/15 „The development of UnitDoseOne – a new generation of intelligent unit dose for the optimization of work of hospital pharmacies and medicine logistics process in the hospital” is partially financed by the European Regional Development Fund / Projekt Projekt POIR.01.01.01-00-00814/15 „PharmacyOne” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • The project POIR.01.01.01-00-00335/18 „PharmacyOne” is partially financed by the European Regional Development Fund / Projekt POIR.01.01.01-00-00335/18 „PharmacyOne” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Cel Projektu: 

  Celem Projektu jest stworzenie platformy, która pozwala na pełną automatyzację aptek szpitalnych otwartych oraz internetowych. 

  Planowane efekty: 

  • • uniwersalny system przyjmowania, magazynowania i wydawania leków 
  • • system wykrywania i analizy leku oparty o sieć deep learning 
  • • inteligentny mobilny pojemnik na leki – SmartCase 

  Wartość Projektu:  13 185 000,00 zł 

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 984 000,00 z 

 • GoGlobal Programme 2018 is financed by EIT Health

 • The project RPLD.02.03.01-10-B671/20 „Wsparcie Quizit Sp. z o.o.” is co-financed by the European Regional Development Fund. The support is aimed at supporting the maintenance of the operations of micro and small enterprises affected by the COVID-19 epidemic in the event of a sudden shortage or lack of financial liquidity. / Projekt  RPLD.02.03.01-10-B671/20 „Wsparcie Quizit Sp. z o.o.” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparcie ma na celu wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

 • The project POIR.03.04.00-10-0091/20 „Wsparcie Quizit Sp. z o.o.” is partially financed by the European Regional Development Fund. The project is a part of a „Finance Shield” for Polish companies helping to combat negative Coivd-19 effects. / Projekt  POIR.03.04.00-10-0091/20 „Wsparcie Quizit Sp. z o.o.”  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest częścią wsparcia w ramach „Tarczy Finansowej” dla polskich firm pomagającej zwalczać negatywne skutki Covid-19